Opleiding
In 1989 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de klinische - en ontwikkelingspsychologie.
Nog tijdens mijn studie kwam ik in aanraking met de behandelmethode van lichaamswerk. Om mij hierin te scholen heb ik een opleiding en leertherapie gevolgd aan het Institute of Psychostructural Balancing (www.ipsb.com).

Registraties
Ik sta onder meer geregistreerd als GZ-psycholoog en gekwalificeerd eerstelijns en lichaamsgericht werkend psycholoog.

Meer informatie over registraties en kwaliteitsbewaking vindt u ‘hier’.Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de behandeling of de manier waarop u bejegend wordt, bespreekt u die eerst met mij als uw behandelaar, eventueel met iemand erbij.

Als de klacht niet wordt opgelost, kunt u zich wenden tot de klachten-functionaris van de NVGzP, de heer P. de Boer (06-81941801), of tot : klachten@nvgzp.nl