Hulpvraag
Een breed scala aan hulpvragen kan in behandeling worden genomen, zoals:
* stemmingsklachten (depressie, angst)
* levensfaseproblematiek
* stressklachten (burnout,
   overspannenheid, posttraumatisch)
* problemen met uzelf (assertiviteit,
   autonomie, identiteit)
* verliesverwerking/verwerking andere
   ingrijpende levensgebeurtenissen
* psychosomatische
   klachten/spanningsklachten
* verstoord eetgedrag
* zingevingsvragen

Niet alle psychologische klachten en problemen komen in aanmerking voor vergoeding. Meer informatie hierover onder Tarieven.

Het kan voorkomen dat uw hulpvraag hier niet bij staat. Aarzelt u niet om in dat geval contact met  mij op te nemen om uit te zoeken of ik u toch van dienst kan zijn. Is dit niet het geval, dan kan ik u adviseren over andere  mogelijkheden.


Werkwijze
De behandelaanpak is erop gericht dat u zich weer bewust wordt van uw kracht en mogelijkheden om de klachten op te heffen dan wel verergering te voorkomen. Therapie is mogelijk in het Nederlands en het Engels. Zonodig, maar alleen met toestemming van de cliënt, overleg ik met de huisarts en/of arbo-arts over de behandeling.
Tot de behandelmogelijkheden behoren o.a. cognitieve gedragstherapie, acceptance en commitment-therapie (ACT), lichaamsgerichte methodieken (ademhaling, ontspanning, ontlading, bewustwording), oplossingsgerichte strategieën, inzichtgevende gesprekken, traumabehandeling (EMDR), mindfulness. Ik zoek in overleg met u de beste  methode die bij uw probleem en persoonlijkheid past en u krijgt oefeningen en huiswerkopdrachten. Meestal zijn vijf tot vijftien sessies voldoende om zelf verder te kunnen.

Naast de genoemde mogelijkheden kunt u ook kiezen voor Autogene Training (door Wicky Voors). Meer informatie vindt u onder de menuknop “Over ons”.

massagestoel

Behandelprocedure
Gezamenlijk stellen we tijdens de intake en na eventueel diagnostisch onderzoek het behandeldoel vast. Gedurende de behandelfase gaan we regelmatig na hoe de voortgang is. Na afsluiting wordt doorgaans nog een follow-up gesprek gepland voor over enkele maanden. U kunt zich na afsluiting van de behandeling altijd opnieuw aanmelden, ook voor één of twee gesprekken.

Zwangerschapsbegeleiding
In mijn praktijk heb ik vanuit een persoonlijke affiniteit extra ruimte vrijgemaakt om te werken met zwangere vrouwen, waarbij de mogelijkheid van ondersteuning ook aanwezig blijft in de kraamtijd en/of daarna. Dit heeft vorm gekregen in een nauwe samenwerking met verloskundigenpraktijk De Kern in Leiden (www.verloskundigenpraktijkdekern.nl).
Vrouwen kunnen hun zwangerschap als een (te) zware belasting ervaren als gevolg van emotionele stress en psychische klachten. Teveel stress tijdens de zwangerschap kan nadelige gevolgen hebben voor moeder en kind tijdens, maar ook na de zwangerschap.

Enige extra persoonlijke aandacht en ondersteuning kan de klachten en het effect daarvan verminderen dan wel opheffen.

Wat behandel ik niet
- Ernstige psychiatrische problematiek
- Acute crisisklachten
- Verslavingen als aanmeldingsklacht