Tarieven
Vergoedingen worden niet meer gegeven per consult, maar per zorgpakket. Er zijn 4 zorgpakketten die vergoed kunnen worden, afhankelijk van de ingeschatte zwaarte van de behandeling. Psychologische zorg wordt echter eerst verrekend met het jaarlijkse eigen risico.  De 4 genoemde zorgpakketten zijn de volgende:

BK: Basis GGZ Kort                        
 € 503,47 (ca.   5 sessies)
BM: Basis GGZ Middel                 
 € 853,38 (ca.   8 sessies)
BI: Basis GGZ Intensief                  
 € 1.383,65 (ca. 12 sessies)
BC: Basis GGZ Chronisch
(wordt niet vergoed aan eerstelijnspsychologen)

Deze pakketten zijn het totaal van gesprekstijd, administratie, eventuele overlegtijd met andere behandelaren en andere activiteiten t.b.v. de cliënt.

Verwijzing
Wil je voor een vergoeding in aanmerking komen, heb je altijd een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Het is niet nodig om toestemming te vragen aan je zorgverzekeraar.

Afzonderlijke gesprekken worden aangeboden ingeval van problemen en klachten die niet voor vergoeding in aanmerking komen (OVP – onverzekerd produkt). Mijn tarief voor deze gesprekken is € 102,00  per individuele sessie van 45 minuten contact- en 15 minuten administratietijd.

OVP: Basis GGZ Overige (niet verzekerde) Produkten:

- Zorgconsult: € 102

- Eenmalig adviesconsult: € 102

- Telefonisch consult: € 25 per kwartier

- E-mail consult: € 25 - € 50

- Huisbezoek: € 130
- Telefonisch consult: € 25 per kwartier
- E-mail sessie:(= dubbele reguliere sessie): € 175
- Eenmalig adviesconsult: € 102

Het verplichte eigen risico voor 2020 wordt € 385.


Contractvrij  werken
Ik sluit met geen enkele zorgverzekeraar contracten af.  Ik heb ernstige bezwaren tegen het door hen en door de overheid gehanteerde economische denksysteem (en alle daaruit voortvloeiende maatregelen) m.b.t. de psychologische gezondheid van mensen en tegen de registratieverplichtingen die aan de contracten verbonden zijn.

Ik wil persoonlijk maatwerk  blijven leveren, niet iedere hulpvraag  moeten diagnostiseren als ziekte of stoornis en de privacy van cliënten kunnen blijven garanderen.
Het afsluiten van een restitutiepolis geeft de cliënt de vrijheid om zelf zijn/haar behandelaar te kiezen, maar iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen regels voor wat betreft de vergoeding van behandeling door niet-gecontracteerde hulpverleners.  Vraag hierover informatie aan henzelf, maar doublecheck dit, want mijn ervaring is dat zij soms tegenstrijdige, soms zelfs foutieve informatie geven hierover.
(zie ook: www.contractvrijepsycholoog.nl)

 

Facturering en betaling
Als uw klachten niet in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar of als u de behandeling sowieso zelf wilt betalen, hebt u geen verwijzing nodig van de huisarts.
Maar ook als uw klacht wel vergoed kan worden en dus in een ‘zorgpakket’ valt, zal ik de bijeenkomsten maandelijks factureren. Aan het eind van het behandeltraject maak ik een verzamelfactuur die u dan aan de zorgverzekeraar kunt opsturen. De kosten van de behandeling moet u dus zelf voorschieten. Bij betalingsachterstand breng ik administratiekosten en rente in rekening

In geval van ontoereikende financiële draagkracht, ben ik bereid kortingen toe te passen.